Deelnemers Polen

Agnieszka Borkowska

Bożena , Jan Marcin Wiślicka . Witkowski

Kamila Dziedzic Caputa